Vrátenie tovaru

Výmena a vrátenie tovaru

Reklamácia tovaru:

Na zakúpený tovar sa vzťahuje záručná doba v trvaní 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru a záruka sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa prejavia v záručnej lehote. Záruku Vám nebudeme môcť uznať v týchto prípadoch:

 • Ak ste tovar používali na iný účel ako bol určený 
 • Úprava a zásahy do štruktúry výrobku
 • Bežným opotrebovaním
 • Údržba v rozpore s návodom
 • Zanedbanie starostlivosti o výrobok
 • Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou

Naše výrobky sú vynikajúcej kvality a dúfame, že s nimi budete plne spokojný/á! V prípade výskytu ojedinelých výrobných alebo iných vád nás neváhajte kontaktovať.

Výmena tovaru:

Nesedí Vám doručený tovar? Nevadí. Využite garanciu výmeny tovaru do 14 dní od prevzatia – garantujeme výmenu nesediacej veľkosti čí výmenu za akýkoľvek iný tovar rýchlo a jednoducho na pár klikov v prehľadnom reklamačnom formulári. Podmienky výmeny a vrátenia tovaru nájdete nižšie.

Vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy):

V prípade, že nebudete s tovarom spokojní, môžete tovar do 14 dní od prevzatia zásielky vrátiť podľa odporúčaného postupu uvedeného nižšie. Toto vrátenie tovaru je považované za jednostranné odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 53 ods. 7 zákona č 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Lehota na vrátenie peňazí pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka je 14dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vo väčšine prípadov vybavujeme žiadosti do 3-5 pracovných dní.

Podmienky výmeny a vrátenia tovaru

Pri výmene alebo vrátení nepoužitého tovaru je nutné dodržať tieto podmienky:

 • Tovar musí byť nepoškodený
 • Tovar nesmie byť použitý
 • Tovar musí byť kompletný
 • Tovaru nesmie byť odobraná visačka
 • Ak tovar spĺňa podmienky uvedené v bodoch vyššie, jednoducho vyplňte reklamačný formulár na konci tejto stránky s opisom dôvodu vrátenia či výmeny tovaru. Vyplnený reklamačný formulár sa nám automaticky zašle na našu e-mailovú adresu eshop@everland.sk a kópia sa automaticky zašle aj Vám, preto zvoľte takú e-mailovú adresu akú reálne používate. 
 • Ak ide o vrátenie – po spracovaní Vašej žiadosti zašleme požiadavku na vyzdvihnutie zásielky. Automaticky sa udáva rovnaká adresa, na ktorú bol tovar prvotne zaslaný, čiže adresa, ktorú ste zadali pri vytváraní objednávky. Požiadavka je väčšinou spracovaná v deň doručenia reklamácie, kuriér je teda privolaný nasledujúci deň po odoslaní reklamácie. Ak by ste si priali vyzdvihnutie na inej adrese, alebo v iný deň z dôvodu neprítomnosti na uvedenej adrese, napíšte nám prosím pred odoslaním poznámku na konci reklamačného formulára. V deň vyzdvihnutia obdržíte od prepravcu sms notifikáciu, neskôr Vás bude kontaktovať aj telefonicky tesne pred vyzdvihnutím zásielky.
 • Ak ide o výmenu – po spracovaní Vašej žiadosti Vám zašleme kuriéra s novým tovarom. Tovar, ktorý Vám nesadol je potrebné starostlivo zabaliť aby ho kuriér mohol riadne prevziať. K vrátenému tovaru prosíme priložte aj starú faktúru, novú Vám zašleme v balíčku. Kuriér bude mať so sebou vytlačený prepravný štítok, Vy mu len odovzdáte balíček.

Pri reklamácii dbajte na tieto skutočnosti:

 • vady musia byť uplatnené u predávajúceho bez zbytočného odkladu podľa § 599 zákona 40/1964 Zb. v znení zákona č 285/2009 Zb.,
 • záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním podľa § 619 zákona 40/1964 Zb. v znení zákona č 285/2009 Zb.,
 • reklamovaný tovar nesmie byť silne znečistený, plesnivý, mokrý, silne zapáchajúci a to podľa dikcie zákona č.258/2000 O ochrane verejného zdravia. Takýto tovar sa nebude brať do reklamačného konania,
 • za reklamáciu sa nepovažujú mechanické zásahy do tovaru,
 • údržba tovaru musí prebiehať v súlade so štítkom na danom produkte (čistiace, žehliace a sušiace postupy alebo zákazy).
 • o vybavení reklamácie rozhoduje predávajúci na základe odborného posúdenia (súdnym znalcom). Maximálne do 30-tich dní od obdržania reklamovaného tovaru Vás budeme informovať o spôsobe vybavenia reklamácie prostredníctvom emailu, alebo telefonicky. V prípade uznania reklamácie Vám bude uhradená suma vrátená na číslo účtu, ktoré ste uviedli v reklamačnom formulári v stanovenej lehote najneskôr do 30-tich dní od obdržania reklamovaného tovaru.

Balíček chcem zaslať na svoje náklady:

Prípadná adresa na vlastné odoslanie reklamácie, vrátenia bez požiadavky vyzdvihnutia balíčka kuriérom :

OC Cassovia-Everland Fashion, s. r. o.
Pri prachárni 4
04011 KOŠICE


poznámka: prosíme nezasielať na adresu sídla firmy, výhradne na adresu uvedenú vyššie.

Odporúčaný postup pri reklamácii ak si želáte balíček zaslať sami:

Pri reklamácii alebo vrátení tovaru prosíme vyplňte reklamačný formulár, ktorý nájdete nižšie na konci tejto stránky. Formulár sa automaticky odošle našu e-mailovú adresu eshop@everland.sk a kópia sa automaticky zašle aj Vám, preto zvoľte takú e-mailovú adresu akú reálne používate. Do poznámky je potrebné uviezť, že si neprajete objednať vyžiadanú prepravu na adresu a zásielku odosielate na svoje náklady. Pri voľbe vlastného zasielania vráteného balíčka je potrebné zaslať tento balíček DOPORUČENE. Akonáhle budete mať podacie číslo balíčka, zašlite nám ho e-mailom aby sme vedeli sledovať zásielku. Na zásielke nesmie byť vystavená dobierková suma! Po prevzatí zásielky vybavíme Vašu žiadosť štandardným postupom v stanovených lehotách popísaných vyššie v sekcii Podmienky výmeny a vrátenia tovaru.

Loading...

Výmena tovaru je možná do 14 dní od doručenia viac -> vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru je možné do 14 dní od doručenia viac -> vrátenie tovaru

Záruka na tovar je 24 mesiacov od zakúpenia viac -> vrátenie tovaru

0% Complete


  * Povinné