Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru

REKLAMÁCIE, VÝMENA, VRÁTENIE TOVARU

Reklamácia tovaru:

Na náš tovar poskytujeme záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru a záruka sa vzťahuje na vady tovaru, ktoré sa prejavia v záručnej lehote. Záruku Vám nebudeme môcť uznať v týchto prípadoch:

 • Ak ste tovar používali na iný účel ako bol určený 
 • Úprava a zásahy do štruktúry výrobku
 • Bežným opotrebovaním
 • Údržba v rozpore s návodom
 • Zanedbanie starostlivosti o výrobok
 • Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou

Naše výrobky sú vynikajúcej kvality a dúfame, že s nimi budete plne spokojný/á! V prípade výskytu ojedinelých výrobných alebo iných vád nás neváhajte kontaktovať.

Výmena tovaru:

Nesedí Vám doručený tovar? Nevadí! Zákonom je daná lehota na vrátanie/výmenu tovaru 14 dní a my Vám to taktiež garantujeme výmenu veľkosti čí výmenu za akýkoľvek iný tovar. Podmienky pre výmenu nájdeš nižšie!

To najdôležitejšie z VOP:

Spodné prádlo a plavky bohužiaľ nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov.

Vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy):

V prípade, že nebudete s tovarom spokojný, môžete tovar do 14 dní od prevzatia zásielky vrátiť podľa odporúčaného postupu uvedeného nižšie. Toto vrátenie tovaru je považované za jednostranné odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 53 ods. 7 zákona č 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Lehota na vrátenie peňazí pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka je 14dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Podmienky výmeny a vrátenia tovaru

Pri výmene alebo vrátení nepoužitého tovaru je nutné dodržať tieto podmienky:

 • Tovar musí byť nepoškodený
 • Tovar nesmie byť použitý
 • Tovar musí byť kompletný
 • Tovaru nesmie byť odobraná visačka
 • Spoločne s tovarom dodajte popis vady, prípadne vypíšte reklamačný formulár. 
 • Na Tovar, ktorý nám zašlete nesmie byť vystavená žiadna dobierková suma !

Pri reklamácii dbajte na tieto skutočnosti:

 • vady musia byť uplatnené u predávajúceho bez zbytočného odkladu podľa § 599 zákona 40/1964 Zb. v znení zákona č 285/2009 Zb.,
 • záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním podľa § 619 zákona 40/1964 Zb. v znení zákona č 285/2009 Zb.,
 • reklamovaný tovar nesmie byť silne znečistený, plesnivý, mokrý, silne zapáchajúci a to podľa dikcie zákona č.258/2000 O ochrane verejného zdravia. Takýto tovar sa nebude brať do reklamačného konania,
 • za reklamáciu sa nepovažujú mechanické zásahy do tovaru,
 • údržba tovaru musí prebiehať v súlade so štítkom na danom produkte (čistiace, žehliace a sušiace postupy alebo zákazy).

Adresa na odoslanie reklamácie, vrátenia :
Everland Fashion s.r.o., Cottbuská 10, 040 23 Košice

Ako postupovať?

Odporúčaný postup pri reklamácii :

Pri reklamácii alebo vrátení tovaru, pripojte k tovaru reklamačný formulár, ktorý stiahnete nižšie.

V prípade výmeny tovaru nás kontaktujte e-mailom na eshop@everland.sk s reklamačným formulárom a popis za aký tovar chcete vymeniť objednaný. Na základe toho Vám objednáme kuriéra, ktorý vyzdvihne reklamovaný tovar a odovzdá Vám nový tovar.

 Popíšte vadu tovaru, v prípade, že sa jedná o nepoužitý tovar, ktorý chcete vrátiť podľa zákona do 14 dní od doručenia zásielky, stačí uviesť číslo účtu alebo katalógové číslo produktu, o ktorý máte záujem vymeniť namiesto pôvodne objednaného tovaru, samozrejme aj veľkosť produktu.

Tovar spolu s reklamačným formulárom zašlite bez dobierky na adresu:

Everland Fashion, s.r.o., Teslova 2451/2, 040 12 Košice

 • O obdržaní vráteného alebo reklamovaného tovaru Vás budeme informovať prostredníctvom emailu, alebo telefonicky .
 • O vybavení reklamácie rozhoduje predávajúci  na základe odborného posúdenia (súdnym znalcom). Maximálne do 30-tich dní od obdržania reklamovaného tovaru Vás budeme informovať o spôsobe vybavenia reklamácie prostredníctvom emailu, alebo telefonicky.